Outi-Kristiina Hännikäinen: Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa – Uudisasutuksesta uusidentifikaatioon. Siirtolaisuustutkimuksia A 32. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2010, 245 sivua.

Hinta
20,00 €
Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa

Identiteettien maisemat Saskatchewanin Uudessa Suomessa

Maisemalla on keskeinen rooli yksilön ja yhteisöjen identiteettien muodostuksessa. Tästä huolimatta suomalaisten siirtolaisten asuttamien alueiden maisemia ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Väitöskirjassa tarkastellaan sitä, miten suomalaisten asuttaman, Kanadan Saskatchewanissa sijaitsevan Uuden Suomen eli New Finlandin maisema on ilmentänyt siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä suomalaista alkuperää, muuttuvia ideologioita, arvoja ja yhteisöllisyyttä sekä suomalaisuuden merkityksiä eri aikoina. Tarkastelu alkaa suomalaisen asutuksen alkamisesta vuonna 1888 ja päättyy vuosituhannen vaihteeseen.

Tutkimus keskittyy arkipäivän maiseman keskeisiin elementteihin: rakennuksiin, hautausmaihin sekä henkilön- ja paikannimistöön. Nämä maisemaelementit avaavat uuden näkökulman suomalaisten siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä muuttuviin identiteetteihin, arvoihin ja yhteisöllisyyteen osana Kanadan poliittista historiaa.

Uuden Suomen maisematutkimus auttaa tutkimaan ja ymmärtämään myös muiden siirtokuntien ja yhteisöjen monimuotoista identiteettien maisemaa. Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen lähtökohta on kulttuurimaantieteessä, mutta tutkimus sivuaa myös historiantutkimusta ja kansatiedettä. Tulokset osoittavat, että maiseman avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia useiden eri alojen ja aikakausien – myös nykypäivän -siirtolaisuustutkimukseen.

Kirja on ladattavissa myös ilmaisena digitaalisena PDF-tiedostona linkillä:
http://www.migrationinstitute.fi/pdf/A32_New_Finland_2010.pdf

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…