Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Siirtolaisuusinstituutti käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Rekisterin pitäjä

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr
Hämeenkatu 10
20500 Helsinki
puh. 02 284 0440
info@siirtolaisuusinstituutti.fi

Rekisterin nimi

Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään vain verkkokaupan tilausten toimitusta varten. Asiakkaalla on mahdollisuus valita uutiskirjeen toimitus, jolloin sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on pakolliset tiedot:
- sähköpostiosoite
- etu- ja sukunimi
- postiosoite
- postinumero
- postitoimipaikka
- maa

vapaaehtoisesti annettavat tiedot:
- puhelinnumero
- yrityksen nimi
- y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään täyttäessään rekisteröitymislomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteröitymislomake, josta tiedot tallentuvat MyCashflow verkkokauppasovelluksen tietokantaan.

Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen pyydettäessä kopiot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.