Ismo Söderling ja Elli Heikkilä (toim.): Maassamuuton monet kasvot – 8. Muuttoliikesymposium 2010. Tutkimuksia A 38. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2011, 166 s.

Hinta
20,00 €
Maassamuuton monet kasvot - 8. Muuttoliikesymposium 2010

Maassamuuton monet kasvot - 8. Muuttoliikesymposium 2010

Ajankohtaista tietoa muuttoliikkeen ja aluekehityksen uusista piirteistä 2000-luvun lopussa.

Siirtolaisuusinstituutti on vuodesta 1975 lähtien järjestänyt viiden vuoden välein Muuttoliikesymposiumin. Vuoden 2010 kahdeksannen symposiumin teemana oli Maassamuuton monet kasvot. Esitelmöitsijöinä ja alustajina olivat alan asiantuntijat ja päätöksentekijät.

Maassamuutto on edelleen voimakas yhteiskunnallinen tekijä Suomessa: yli 830 000 henkeä on vaihtanut asuntoaan vuonna 2010. Muuttaminen ei tapahdu enää maaseutu-kaupunki -akselilla. Muutto on monimuotoistunut ja kunnanrajojen sijasta työssäkäyntialueet ja seutukunnat ovat muuton keskiössä. Muuttojen vaikutukset eri alueille vaihtelevat: toiset alueet ovat muuttovoittoisia, kun taas toisilla alueilla koetaan muuttotappiota. Muuttoliikkeet sisältävät siten monia ulottuvuuksia ja vaikutuksia aluerakenteeseen. Kirja antaa ajankohtaista tietoa kuntauudistuksen myllerryksissä toimiville asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.