Ismo Söderling: Maassamuutto ja muuttovirrat. Vuosina 1977–78 kunnasta toiseen muuttaneiden elinolosuhdetutkimus. Siirtolaisuusinstituutti A 11. Turku 1983, 430 s.

Hinta
5,00 €
Maassamuutto ja muuttovirrat

Maassamuutto ja muuttovirrat

Maassamuuton määrälliset vaihtelut ovat olleet vuosikymmenten aikana huomattavia: 1950-luvun kasvun ja 1960-luvun stagnaation jälkeen 1970-luvun puolivälissä maassamuutto alkoi selvästi vähetä. Samaan aikaan, kun tämä kuntien välinen muuttoliike hidastui, havaittiin kaksi uutta muuttoliikeilmiötä: Kuntien sisäinen muuttoliike alkoi kasvaa ja aikaisemmilla muuttotappioalueilla muuttotappiot alkoivat selvästi vähetä ja saada jopa muuttovoittoa. Kirjan tarkastelun pääpaino on yksilötason muuttoprosessin selvittämisessä ja tutkittavina olivat ennen muuttoa, muuton aikana ja sen jälkeen vallinneet elinolosuhteet.