Arja Munter (toim.): Ruotsiin muuton ongelmat. Ruotsin siirtolaisuuden seminaari 4.–5.5.1978. Esitelmät ja keskustelut. Siirtolaisuustutkimuksia A 7. Vaasa 1979, 247 s.

Hinta
3,00 €
Ruotsiin muuton ongelmat

Ruotsiin muuton ongelmat

Seminaarin tarkoituksena oli selvittää siirtolaisuuden merkitystä Suomen ja Ruotsin yhteiskunnalliselle kehitykselle sekä siirtolaiselle itselleen. Seminaari osoitti, että erityisesti siirtolaisten koulutuskysymykset ja sosiaalilääketieteelliset ongelmat vaativat toimenpiteitä. Seminaari oli suunnattu suomalaisille ja ruotsalaisille tutkijoille, suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.