Kotona Ruotsissa. Suomalaisten asumisuria Göteborgissa.
Inkeri Lamér
Julkaisuja 32.
Siirtolaisuusinstituutti 2020. 151 s.

Hinta
20,00 €
Kotona Ruotsissa. Suomalaisten asumisuria Göteborgissa.

Kotona Ruotsissa. Suomalaisten asumisuria Göteborgissa.

Inkeri Lamér on vieraillut Göteborgin suomalaisten kodeissa ja keskustellut asukkaiden kanssa asumisesta.

Miten asuttiin Suomessa?
Mistä saatiin katto pään päälle, kun muutettiin Ruotsiin?
Miten asumisura eteni?

Kotona Ruotsissa -kirjassa 29 Göteborgin suomalaista kertoo asumisestaan Ruotsissa 1950-luvulta 2000-luvulle; parakkiasumisesta Hagan purkutaloihin ja miljoonalähiöihin, saunan kaipuusta ja omakotitalohaaveesta.

Onko koti vaikuttanut siihen, että Ruotsiin jäätiin, vaikka tultiinkin vain käymään?

Kirja on sisarteos Inkeri Lamérin aiemmin kirjoittamalle kirjalle Raskas metalli, missä suomalaiset kertovat työelämän kokemuksia Göteborgin telakoilta.

ISBN 978-952-7167-86-1 (nid.)
ISBN 978-952-7167-87-8 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Pdf-versio