Sirkka Komulainen: Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset? – Monikulttuurisuuden vaikutus suomalaisperheiden koulupaikan valintaan Turussa. Tutkimuksia A 39. Siirtolaisuusinstituuti 2012. 100 s.

Hinta
15,00 €
Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset?

Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset?

Pakenevatko suomalaisperheet maahanmuuttajavaltaisia kouluja ja asuinalueita? Monikulttuurisuus, koulujen eriarvoistuminen ja asuinalueiden eriytyminen kaupungeissa ovat herättäneet paljon keskustelua kansainvälisesti ja viime aikoina myös Suomessa.

Tutkimuksessa ilmiötä tarkastellaan paikallisesti Turussa. Kouluikäisten lasten vanhemmat kertovat ajatuksistaan ja kokemuksistaan maahanmuuttoon ja erityisesti koulunkäyntiin liittyvistä teemoista. Ilmiön moniulotteisuutta eletyssä elämässä valotetaan perheiden arjen lähtökohdista. Itse monikulttuurisuuden ja kouluvalintojen ongelmanasetteluja lähestytään jälkimodernin sosiologian näkökulmasta.

Tutkimus tuo yksiin kansiin monikulttuurisuuden, perusopetuksen ja kaupunkitutkimuksen kysymyksiä, sisältäen aineksia sosiologiasta, kaupunkimaantieteestä ja kasvatustieteestä. Teos sopii myös yleisemmin maahanmuuttoasioista ja perusopetuksesta kiinnostuneille, sekä alakouluikäisten vanhemmille.

ISBN 978-952-5889-27-7,
ISBN 978-952-5889-28-4 (pdf),
ISSN 0356-9659