FRA FINSKE SKOGER TIL ISHAVET – Ruijafinnenes historie og fortellinge
Tarja Lappalainen: FRA FINSKE SKOGER TIL ISHAVET – Ruijafinnenes historie og fortellinge. Turku 2011, 304 s.

Hinta
20,00 €
FRA FINSKE SKOGER TIL ISHAVET - Ruijafinnenes historie og fortellinge

FRA FINSKE SKOGER TIL ISHAVET - Ruijafinnenes historie og fortellinge

Dette verket fører leseren til Finnmarkskysten. Det forteller om livet til finnene som innvandret dit på 1700- og 1800-tallet samt deres etterkommere. Historien er sterkt nærværende. Boka har mange tidligere upubliserte opplysninger. De seige og ukuelige finnene bygde seg særpregede fiskevær langs kysten, blant annet i Bugøynes. På slutten av 1800-tallet var over halvparten av Vadsøs innbyggere finske. De hadde brakt med seg sine egne skikker og sin kultur.

Også til Pasvik var det innvandring på 1800-tallet. Landskapsmessig ligner disse traktene mest på Finland. Forbindelsene fra Pasvik over grensen var livlige inntil grensen i 1944 ble lukket og Finland måtte avstå Petsamo til Sovjetunionen.

Verket gir detaljer til bildet av finnenes historie i Finnmark. Det viser med levende eksempler at Ishavets folk heller ikke har glemt sitt eget språk, finsk. Dialekten som i dag også kalles for kvensk språk, former seg nyanserikt i munnen til gamle ruijafinner. Intervjuer og fargerike historier, som det er mange av i boka, gir fortellingen liv. Teksten støttes av et enestående, omfattende fotomateriale. For hver og en som er interessert i Europas nordområder, byr boka på en berikende leseopplevelse.