Maria Lähteenmäki ja Minna Aalto (toim.): Identiteetit liikkeessä – Suomalaisten kokemuksia Belgiasta. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2007. 160 sivua. Kuvitettu.

Hinta
20,00 €
Identiteetit liikkeessä – Suomalaisten kokemuksia Belgiasta

Identiteetit liikkeessä – Suomalaisten kokemuksia Belgiasta

Eräs taitekohta suomalaisen siirtolaisuuden historiassa alkoi 1990-luvulla Euroopan integraatiokehityksen sekä kaupan ja teollisuuden globalisoitumisen myötä. Tässä prosessissa Brysselistä kasvoi Euroopan keskus, jonka avautuville työmarkkinoille myös suomalaiset uuden polven siirtotyöläiset ja asiantuntijat hakeutuivat. Nykyisin Brysselissä asuu useita tuhansia suomalaisia.

Identiteetit liikkeessä koostuu Belgiassa asuvien tai asuneiden suomalaissiirtolaisten eli ekspatriaattien puheenvuoroista. Teos tarjoaa monipuolisen ja ajatuksia herättävän kokonaisuuden belgiansuomalaisten arjesta kodin, työn, sukupuolen, iän ja yhteisöllisyyden näkökulmista.

Laajemmassa mielessä artikkelit avaavat näkymiä alati muokkautuviin identiteetteihin, ulkosuomalaisuuteen ja nyky­eurooppalaisuuden rakentamiseen. Kokoelma haastaa pohtimaan ”suomalaisuutta” ja siihen liitettyjä myönteisiä ja kielteisiä stereotypioita. Artikkelit perustuvat osin omakohtaisiin kokemuksiin, osin tutkimustietoon.