Merja Pitkäranta, Matti Simpanen: Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla. Tutkimuksia Nro 7–1990. Turku 1990, 101 s.

Hinta
1,00 €
Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla

Paluumuuttohalukkuus Turun seudulla

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka Turusta muuttaneet ovat sopeutuneet Varsinais-Suomen muihin kuntiin ja missä määrin muuttajat ovat halukkaita palaamaan Turkuun takaisin. Lisäksi kirjassa luodaan tilastollinen katsaus muuttoliikkeen kehitykseen Varsinais-Suomessa sekä arvioidaan muuttoliikkeen taloudellisia vaikutuksia Turun kaupungille.