Maija-Liisa Punta-Saastamoinen: Australiansuomalaiset etsivät itseään – Kulttuurisen identiteetin määrittyminen australiansuomalaisessa kirjallisuudessa. Siirtolaisuustutkimuksia A 34. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2010, 340 s.

Hinta
15,00 €
Australiansuomalaiset etsivät itseään

Australiansuomalaiset etsivät itseään

Australiansuomalaiset ovat kirjoittaneet lapsuudestaan ja siirtolaiskokemuksistaan omaelämäkertoja, he ovat pitäneet päiväkirjaa, mutta yhtä lailla kirjoittaneet myös fiktiivisiä ja historiallisia teoksia sekä lyriikkaa. Myös australiansuomalaisiin lehtiin he ovat kirjoitelleet innokkaasti.

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten australiansuomalaiset pohtivat teksteissään omaa kulttuurista identiteettiään. Australiansuomalainen kirjallisuus on ollut ennen tätä tutkimaton alue. Siitä avautuu näkymä rajamaalle: koti ja kuuluminen jäsentävät suhdetta sekä vanhaan kotimaahan, Suomeen, että uuteen kotimaahan, Australiaan. Etenkin kansallinen identiteetti elää vahvasti teksteissä. Lapsuuden maisema on sydämen ja sielun maisema, joka jättää jälkeensä kaipuun kotiin – huolimatta siitä, että elettävä elämä on toisaalla, Australiassa.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…