Marjut Anttonen: Menetetty koulunkäynti – Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille. Siirtolaisuustutkimuksia A 33, Turku 2010, 142 s.

Hinta
20,00 €
Menetetty koulunkäynti - Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille

Menetetty koulunkäynti - Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille

Teos käsittelee Norjassa vuonna 2005 tehtyä poliittista päätöstä, jonka mukaan valtio maksaa hyvityskorvauksia ”menetetystä koulunkäynnistä” iäkkäille saamelaisille ja suomalaistaustaisille kveeneille. Tällä tarkoitetaan niiden henkilöiden koulunkäyntimenetyksiä, jotka eivät norjalaistamispolitiikan vuoksi saaneet opetusta omalla äidinkielellään eli saameksi tai suomeksi, ja jotka eivät sota-ajan lyhyen koulunkäynnin seurauksena oppineet kunnolla lukemaan tai kirjoittamaan norjaakaan.

Korvaukset ovat osa laajempaa hyvityskorvausjärjestelmää, jonka avulla ”valtio pyrkii selvittämään välinsä menneisyyden kanssa”. Symbolisia hyvityksiä maksamalla pyritään korvaamaan tiettyjen ryhmittymien epäoikeudenmukainen kohtelu aikaisempina vuosikymmeninä. Hyvitykset ovat osaltaan myös poliittisia anteeksipyyntöjä, jotka ovat yleistyneet kautta maailman 1990-luvun puolivälistä lähtien. Maksaminen on alkanut vuonna 2006.

Marjut Anttonen on suorittanut filosofian tohtorin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot Turun yliopistossa. Hänellä on etnologian dosentuuri Jyväskylän yliopistossa ja perinnetieteen, erityisesti etnisyystutkimuksen dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen verkoston erikoistutkijana Turun yliopistossa.