Elli Heikkilä & Maria Pikkarainen: Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2008. 220 s. Saatavana vain ILMAISENA VERKKOJULKAISUNA (PDF), ladattavissa omalle koneelle alla olevalla linkillä. Englanninkielinen tiivistelmä (7 s.)
Tallenna julkaisu omalle koneelle

Hinta
0,00 €
Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa

Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa

Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton vaikutukset koulutustarjontaan -ennakointihankkeessa on tuotettu uusi tutkimus Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Hanke on toteutettu Siirtolaisuusinstituutissa 1.3.2005-31.1.2008, ja sitä rahoittivat opetusministeriö, Euroopan Sosiaalirahasto ja Siirtolaisuusinstituutti.

Tutkimuksessa tuodaan uutta tietoa väestön ja työvoiman kansainvälistymisestä Suomessa. Kehitystä katsotaan niin koko maan kuin maakuntien osalta nykypäivästä vuoteen 2015 ja erityisindikaattorina käytetään maahanmuuttoa. Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajien tilannetta 1990- ja 2000-luvun työmarkkinoilla sekä ennakoidaan työvoiman tulevaa tarvetta.

Tutkimuksen primääriaineistona ovat Tilastokeskuksesta ostetut laajat virta-aineistot, Opetushallituksen ylläpitämä Ensti-tietokanta sekä lukuisat kyselyt ja haastattelut. Oulun yliopiston tapaustutkimuksen avulla tarkastellaan yliopistotutkinnon suorittaneiden halukkuutta ja aikomusta muuttaa ulkomaille työskentelemään sekä kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostusta jäädä Suomeen. Korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten kiinnostusta työskennellä maassamme selvitetään niin Oulun yliopiston kuin Orion Pharman esimerkein. Lisäksi tutkimus antaa tietoa ulkosuomalaisten halukkuudesta palata Suomeen ja erityisesti työelämään.