Aini Pehkonen: Kylä kutsuu … Tutkimus tulomuuttoprosesseista maaseudulle. Siirtolaisuustutkimuksia A 26. Siirtolaisuusinstituutti 2005. 180 sivua.

Hinta
20,00 €
Kylä kutsuu ... Tutkimus tulomuuttoprosesseista maaseudulle

Kylä kutsuu ... Tutkimus tulomuuttoprosesseista maaseudulle

Muuttoliike vilkastui Suomessa voimakkaasti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Vaikka kasvukeskukset vetävät väkeä puoleensa, on ihmisiä, jotka muuttavat niin sanotusti vastavirtaan – maaseudulle. Yksi tapa tutkia 1990-luvun tapahtumia, on kohdistaa katse muuttoliikkeeseen. Miksi ihmiset muuttivat maaseudulle, ja miten tulomuuttoprosessit onnistuivat?

Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on selvittää, mitkä tekijät on täytyttävä kyläyhteisöön muuttavan sosiaalisessa verkostossa ja osallistumisessa, jotta tulomuuttoprosessi on positiivinen (inkluusio). Lisäksi mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että tulomuuttoprosessi on negatiivinen (ekskluusio). Olen rajannut ja määritellyt positiivisen muuttoprosessin tulokseksi muuttajien kokeman tyytyväisyyden valittuun kyläyhteisöön. Negatiivinen tulomuuttoprosessi tarkoittaa sitä, että kylään muuttajat kokevat jäävänsä omasta halustaan riippumatta kylän jäsenyyden ulkopuolelle. Kyseessä on kyläyhteisön dynaaminen prosessi, mikä sisältää yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen sekä ajallisen ulottuvuuden. Kuvaan sosiaalisen pääoman teorian avulla, jossa tarkastelun kohteena ovat yhteisön ominaisuudet, kuinka yhteisöön sisälle pääsy ja pois sulkeminen ovat monivaiheisia tapahtumaketjuja.

Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostaa kymmeneen suomalaiseen kylään vuosina 1990-2000 muuttaneille henkilöille suunnattu postikysely (n=533, vastausprosentti 39, n=205) sekä syntyperäisten kyläläisten ja kyliin muuttajien haastattelut (n=25). Aineiston keruu kokonaisuudessaan tapahtui elokuusta 2000 lokakuuhun 2001.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…