Elli Heikkilä (toim.): Muuttoliikkeet vuosituhannen vaihtuessa – halutaanko niitä ohjata? Siirtolaisuustutkimuksia A 24. Muuttoliikesymposium 2000. Siirtolaisuusinstituutti 2001. 312 sivua.

Hinta
13,00 €
Muuttoliikkeet vuosituhannen vaihtuessa - halutaanko niitä ohjata?

Muuttoliikkeet vuosituhannen vaihtuessa - halutaanko niitä ohjata?

Ajankohtaista tietoa muuttoliikkeen ja aluekehityksen piirteistä vuosituhanten vaihteessa.

Siirtolaisuusinstituutti on vuodesta 1975 lähtien järjestänyt viiden vuoden välein Muuttoliikesymposiumin, jossa on keskitytty kunkin ajan keskeisiin yhteiskunnallisiin muuttoliikkeisiin vaikuttaviin ilmiöihin. 1970-luvulla tyhjentyneiden maaseutualueiden muuttotappiot alkoivat vähetä ja joidenkin kuntien kohdalla kehitys kääntyi jopa muuttovoittoiseksi. 1980-luvulle oli ominaista suurten kasvukeskusten välinen muuttoliike. Palvelualojen voimakas kasvu ja kehittyminen suuntasivat muuttoa Etelä-Suomeen ja maakunnittaisiin aluekeskuksiin. 1990-luvulla on tarkasteltu yhdentyvän Euroopan asettamia haasteita.

Kuudennen muuttoliikesymposiumin teemana oli ““Muuttoliikkeet vuosituhannen vaihtuessa – halutaanko niitä ohjata?”“. Analysoijina ja vastaajina olivat alan asiantuntijat ja päätöksentekijät. Symposiumin yhteydessä toimivat myös työryhmät, joiden tulokset löytyvät raportista. Työryhmät olivat:

  • Globalisoituva yritystoiminta, työmarkkinat ja maahanmuuttajat
  • Uuden vuosituhannen aluerakenne ja sen vaikutus muuttoliikkeeseen
  • Paikkatiedot muuttoliikkeen tarkastelussa
  • Labour Markets, Education and Migration
  • Maaseutu ja sen aluekehitys vuosituhannen taitteessa

Siirtolaisuusinstituutti on julkaissut vuodesta 1975 alkaen kaikkiaan kuusi muuttoliikesymposiurnraporttia. Tilaamalla koko raporttisarjan saat kokonaiskuvan maassamuutosta ja sen tutkimuksesta Suomessa 30 vuoden ajalta!