Jarkko Kauppinen: Muuttoliike Suomessa vuosina 1989–1994 koordinaattipohjaisten paikkatietojen perusteella. Siirtolaisuustutkimuksia A 22. Jyväskylä 2000, 155 s.

Hinta
13,00 €
Muuttoliike Suomessa vuosina 1989–1994

Muuttoliike Suomessa vuosina 1989–1994

Tutkimuksessa analysoidaan muuttoliikkeen rakennetta Suomessa vuosina 1989–1994 koordinaattipohjaisten paikkatietojen avulla. Tutkimuksessa selvitetään, miten muuttoliike ilmenee ruututasolla aluerakenteen eri osissa, mistä aluerakenteen osasta muuttoa tapahtuu ja minne se suuntautuu, miten muutto vaikuttaa alueen väestönkehitykseen sekä kuinka 1990-luvun alun taloudellinen taantuma vaikuttii muuttoliikkeeseen ja muuttovirtojen suuntautumiseen. Kirjan paikkatietoaineiston havaintoyksikkönä ovat 1×1 kilometrin kokoiset peruskarttalehden mukaiset yhtenäiskoordinaatistoon sidotut ruudut.