Eve Kyntäjä, Hill Kulu: Muuttonäkymät Venäjältä ja Baltian maista Suomeen. Siirtolaisuustutukimuksia A 20. Vammala 1998, 108 s.

Hinta
5,00 €
Muuttonäkymät Venäjältä ja Baltian maista Suomeen

Muuttonäkymät Venäjältä ja Baltian maista Suomeen

Vuoden 1998 lopulla Suomessa asui noin 85 000 ulkomaan kansalaista, joista lähes 40 % oli kotoisin entisen Neuvostoliiton alueelta. Kirjassa arvioidaan Venäjältä ja Baltian maista Suomeen suuntautuvaa muuttopainetta, tarkastellaan suomalaisväestöä entisen Neuvostoliiton alueella, heidän paluumuuttoaan Suomeen sekä tulevaisuudennäkymiään Venäjällä ja Baltian maissa.