Eve Kyntäjä: Maahanmuuttajien sosiaalinen asema kahdeksassa Euroopan maassa – Maahanmuuttajat työmarkkinoilla ja palvelujen käyttäjinä Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Siirtolaisuustutkimuksia A 19. Turku 1996, 130 s.

Hinta
5,00 €
Maahanmuuttajien sosiaalinen asema

Maahanmuuttajien sosiaalinen asema

Euroopan Unionin alueella asuu laillisesti noin 10 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista. Kirja antaa yleiskatsauksen maahanmuuttajien asemasta työmarkkinoilla, etnisestä syrjinnästä ja sen vastaisesta politiikasta kahdeksassa Euroopan maassa.