Minna Domander: Kulttuuritausta ja maahanmuuttajakoulutuksen tuloksellisuus. Siirtolaisuustutkimuksia A 17. Jyväskylä 1994, 116 s.

Hinta
5,00 €
Kulttuuritausta ja maahanmuuttajakoulutus

Kulttuuritausta ja maahanmuuttajakoulutus

Suomessa asui vuoden 1994 lopulla noin 60 000 ulkomaan kansalaista. Kirjassa kerrotaan maahanmuuttajakoulutuksesta, joka tarjoaa Suomeen muuttaneille kielellisiä valmiuksia ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä arvioidaan koulutuksen tuloksellisuutta.