Jouni Korkiasaari: Paluuoppilaiden sopeutuminen. Siirtolaisuustutkimuksia A 13. Turku 1986, 260 s.

Hinta
3,00 €
Paluuoppilaiden sopeutuminen

Paluuoppilaiden sopeutuminen

Kirjassa tarkastellaan Ruotsista Suomeen palanneiden oppilaiden sopeutumista. Sopeutumista arvioidaan toisaalta oppilaan omista käsityksistä itsestään, koulunkäynnistään, kansallisuudestaan ja Suomessa asumisestaan, toisaalta opettajien ja vanhempien arvioista hänen koulumenestyksestään ja
-käyttäytymisestään sekä koulussa ja Suomessa viihtymisestään.