Magdalena Jaakkola: Ruotsinsuomalaisten etninen järjestäytyminen. Siirtolaisuustutkimuksia A 12. Turku 1983, 130 s.

Hinta
5,00 €
Ruotsinsuomalaisten etninen järjestäytyminen

Ruotsinsuomalaisten etninen järjestäytyminen

Kirjassa luodaan yleiskatsaus ruotsinsuomalaisen järjestöverkoston syntyyn, kasvuun ja eriytymiseen siirtolaisuuden, siirtolaisväestön rakenteen ja Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan muutosten eri vaiheissa. Tarkastelun kohteena ovat järjestöjen perustamiseen johtaneet tekijät, järjestöjen johtajiston sosiaalinen rakenne ja valikoituminen sekä järjestöjen taloudelliset voimavarat.