MOBIILSUS, RÄNNE JA HARGMAISED KONTAKTID EESTI JA SOOME VAHEL
Rolle Alho & Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.)
Julkaisuja 28.
Siirtolaisuusinstituutti 2020.

Hinta
30,00 €
MOBIILSUS, RÄNNE JA HARGMAISED KONTAKTID EESTI JA SOOME VAHEL

MOBIILSUS, RÄNNE JA HARGMAISED KONTAKTID EESTI JA SOOME VAHEL

”Mobiilsus, ränne ja hargmaised kontaktid Eesti ja Soome vahel“ koondab esmakordselt ajaloos ühte kogumikku Eesti ja Soome teadlaste uurimused, mis analüüsivad Eesti – Soome suhteid erinevatest perspektiividest. Raamat ühendab 19 teadlast Eestist ja Soomest, kes käsitlevad 15 peatükis rände ja liikuvusega seotud nähtusi nii sotsiaal-kui ka humanitaarteaduste vaatevinklist. Kogumik räägib Eesti ja Soome suhetest ja kontaktidest, keskendudes kahe riigi vaheliste suhete arengule alates 1990. aastate algusest, mil seoses raudse eesriide langemise ja Eesti taasiseseisvumisega avanes kahe riigi vaheline piir ja hakati taas ehitama “Soome silda”. Raamatus vaadeldakse Eesti ja Soome vahelisi hargmaiseid kontakte eelkõige läbi inimeste ja nende lugude, mis ongi kahe riigi vahelise hargmaise ruumi loojad. Kogumik ilmub nii eesti kui soome keeles. Raamat on mõeldud nii akadeemilisele kui ka laiemale lugejaskonnale.
ISBN 978-952-7167-79-3 (trükiversioon)
ISBN 978-952-7167-80-9 (pdf)
ISSN 2343-3507 (trükiversioon)
ISSN 2343-3515 (veebiversioon)

Pdf-versioon