Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: tausta-aineistot
Pekka Kettunen, Matti Välimäki ja Tuomas Zacheus
Julkaisuja 33.
Siirtolaisuusinstituutti 2020. 132 s.

Hinta
20,00 €
Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: tausta-aineistot

Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle: tausta-aineistot

Varsinais-Suomi on Suomen toiseksi suurin maahanmuuton kohdealue. Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan 15. lokakuuta 2018 Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksen uuden maakunnallisen maahanmuuttostrategian laadinnasta osana maakuntauudistuksen valmistelua. Painopisteiksi strategiaan määritettiin maahanmuutto-ja kotouttamistyön linjaaminen, varautuminen kasvavaan työvoiman rekrytointiin ulkomailta sekä maakunnassa asuvien maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen. Siirtolaisuusinstituutti on vastannut vuoden 2019 aikana hankkeen käytännön toteutuksesta tehden yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Tässä raportissa kuvataan Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle -hankkeessa kerättyjen tausta-aineistojen kerääminen ja analyysi erillistä strategiadokumenttia yksityiskohtaisemmin.

ISBN 978-952-7167-88-5 (nid.)
ISBN 978-952-7167-89-2 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Pdf-versio

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…