OPASKIRJA OPPILAAN KOHTAAMISEEN MONIKULTTUURISESSA KOULUN ARJESSA
Merja Paksuniemi, Minna Körkkö, Pigga Keskitalo & Katja Norvapalo (toim.)
Julkaisuja 26.
Siirtolaisuusinstituutti 2019. 94 s.

Hinta
0,00 €
Suositushinta
10,00 €
OPASKIRJA OPPILAAN KOHTAAMISEEN MONIKULTTUURISESSA KOULUN ARJESSA

OPASKIRJA OPPILAAN KOHTAAMISEEN MONIKULTTUURISESSA KOULUN ARJESSA

Tämän teoksen, Opaskirja oppilaan kohtaamiseen monikulttuurisessa koulun arjessa, tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulttuurisensitiivisyydestä tutkimukseen pohjautuen ja esitellä käytännön esimerkkejä, jotka ovat sovellettavissa luokanopettajakoulutukseen sekä vähemmistö- ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien ohjaamiseen ja opettamiseen. Opaskirja vastaa tarpeeseen hallita moninaistuva opetuskonteksti. Opettajat ja luokanopettajaopiskelijat tarvitsevat tietoa kulttuurisensitiivisyyden teoriasta ja käytännöstä, jotta he voivat toimia eri kasvatus- ja opetustilanteissa. Opaskirjasessa kirjoittavat kahden hankkeen asiantuntijat ja erikseen kutsutut kirjoittajat.

ISBN 978-952-7167-73-1 (nid.)
ISBN 978-952-7167-74-8 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Pdf-versio

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…