KENEN OPPIMISESTA ONKAAN KYSE?
AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla
Sari Vanhanen
Julkaisuja 31.
Siirtolaisuusinstituutti 2020.

Hinta
0,00 €
Suositushinta
10,00 €
Kenen oppimisesta onkaan kyse?

Kenen oppimisesta onkaan kyse?

KENEN OPPIMISESTA ONKAAN KYSE?

Vuosina 2017–2020 toteutetussa AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeessa, jota on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto, on haettu käytännönläheisiä vastauksia moninaistuvan yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaisiin kysymyksiin. Hankkeessa on kehitetty erilaisia oppimiseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyviä työskentelymuotoja, jotka nopeuttavat maahan muuttaneiden siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja työelämään sekä yrittäjiksi. Tätä on edistetty kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja sekä digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet vasta maahan tulleet eri-ikäiset maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet pysyvän tai määräaikaisen oleskeluluvan. Toinen kohderyhmä on ollut maahanmuuttajatyössä mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstö.

Tutkimus ja arviointi on ollut yksi keskeinen osa AboaNova-hanketta. Tässä tutkimus- ja arviointiosuuden loppuraportissa kuvaillaan hankkeen taustaa ja toimintaympäristöä sekä alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä. Teoreettisesti tarkastellaan kielen, kielitaidon, kielitietoisuuden ja monikielisyyden merkityksiä. Toisena teemana käsitellään aikuisten oppimista työelämäläheisenä ja työn kautta tapahtuvana oppimisena. Analyysi pohjautuu hankkeen loppuvaiheessa koottuun ja käytännön toteutusta arvioivaan hanketoimijoiden yhteiseen keskusteluun sekä hankkeessa mukana olleelle henkilöstölle suunnattuun kyselyyn.

ISBN 978-952-7167-84-7 (nid.)
ISBN 978-952-7167-85-4 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Pdf-versio

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…