Latvialaiset Suomessa
Marjo Mela & Markku Mattila
Julkaisuja 25. 168 s.
Siirtolaisuusinstituutti 2019.

Hinta
25,00 €
Latvialaiset Suomessa

Latvialaiset Suomessa

Nyky-Suomen ja Latvian alueet ovat hyvin pitkään olleet kosketuksissa toistensa kanssa. Kosketus on aikojen saatossa voimakkuudeltaan vaihdellut, mutta se ei ole koskaan tyystin katkennut. Ollessaan nyt Euroopan unionissa molemmat kansakunnat ovat taas osa yhtä suurempaa poliittista kokonaisuutta, kuten asia oli myös Ruotsin suurvaltakaudella ja Suomen autonomisen suuriruhtinaskunnan aikana. Nykyisellään Suomessa asuu noin pari tuhatta latvialaista.

Kirja jakaantuu kahteen osaan. Osassa I luodaan yleiskuva Suomen ja Latvian suhteisiin halki aikojen. Osa II käsittelee Suomessa asuneiden latvialaisten historiaa pieninä tarinoina ennen kaikkea henkilökuvien kautta. Teos valottaa latvialaisia ja latvialaisuutta Suomessa kahdella tasolla: suurten tapahtumien ylätasolla ja toisaalta yksityisten ihmisten kokemuksen ja elämäntarinoiden tasolla.

ISBN 978-952-7167-71-7 (nid.)
ISBN 978-952-7167-72-4 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)