Morgondagens skärgårdsbo
Dan Sundblom & Pia Liljeroth.
Publikationer 23.
Migrationinstitutet 2018. 70 s.

Hinta
0,00 €
Suositushinta
10,00 €
Morgondagens skärgårdsbo

Morgondagens skärgårdsbo

Invånarantalet har minskat drastiskt i de områden som ingår i Nordiska skärgårdssamarbetet (NSS) det vill säga södra Finland, Ålands skärgårdskommuner och längs svenska kusten från Uppsala till och med Östergötland. Orsakerna till befolkningsminskningen är flera och hänger samman med varandra på ett inte helt lättbegripligt sätt. För kommuner som vill att deras skärgårdssamhälle ska vara en attraktiv bostadsort är det viktigt att få reda på vilka faktiska orsaker ligger bakom människors val, vare sig det är att flytta till, att bo kvar eller att flytta bort från skärgården. I rapporten frågas därför bland annat om fördelarna av att bo i skärgården samt om vad som borde åtgärdas för en bättre trivsel. Avsikten med denna rapport är att resultaten beaktas i beslutsprocesser, handlingsplaner och strategier.

ISBN 978-952-7167-57-1 (bin.)
ISBN 978-952-7167-58-8 (pdf)
ISSN 2343-3507 (tryckt)
ISSN 2343-3515 (eBook)

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…