Integration i projektform – en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland.
Linda Bäckman
Publikationer 20.
Migration Institute of Finland 2017.
104 s.

Hinta
15,00 €
Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland

Integration i projektform - en kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland

På många håll i Svenskfinland har man under årtionden engagerat sig för att främja invandrares integration i samhället. Olika slags projekt har genomförts av både myndigheter och tredje sektorns aktörer. I denna rapport sammanställs information om avslutade och pågående projekt till en första kartläggning av integrationsprojekt i Svenskfinland. Rapporten omfattar ett trettiotal projekt, samt intervjuer med nyckelpersoner i de olika regionerna för en bredare syn på integration som fenomen och på de insatser som gjorts på svenskt håll. Projektverksamheten har till stor del fokuserat på sysselsättnings- och utbildningsåtgärder, och i rapporten behandlas god praxis som identifierats i projekten. Samtidigt utgör kartläggningen en lägesrapport av vad som gjorts hittills och vilka områden framtida insatser kunde riktas till.

ISBN 978-952-7167-47-2 (tryckt/painettu)
ISBN 978-952-7167-48-9 (eBook)
ISSN 2343-3507 (tryckt/painettu)
ISSN 2343-3515 (eBook)

Pdf-version 2 Mb