Ung i Österbotten 2016-2017
Studerandes flyttningsbenägenhet och tankar om regionen.
Nuoret Pohjanmaalla 2016-2017
Opiskelijoiden muuttohalukkuus ja ajatuksia alueesta
Patrik Söderberg. Migrationsinstitutet 2017. 113 s.

Hinta
15,00 €
Ung i Österbotten Nuoret Pohjanmaalla 2016-2017

Ung i Österbotten Nuoret Pohjanmaalla 2016-2017

Den här rapporten baseras på enkätmaterial med österbottniska studerande på högstadiet och andra stadiet, och enkät- och intervjumaterial med studerande på tredje stadiet som är hemma från och/eller studerar i Österbotten (närmare bestämt landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten). Datainsamlingen genomfördes mellan november 2016 och april 2017, och sammanlagt deltog 4 296 studerande i enkäter och 26 studerande i intervjuer.

Tämä raportti perustuu yläkoulussa ja toisella asteella opiskeleville pohjalaisille tehtyyn kyselyyn sekä kyselyyn ja haastatteluun, joka on tehty kolmannen asteen opiskelijoille, jotka ovat joko kotoisin Pohjanmaalta tai opiskelevat Pohjanmaalla (tarkemmin sanottuna Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan maakunnassa). Materiaali kerättiin marraskuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana, ja yhteensä 4 296 opiskelijaa vastasi kyselyyn ja 26 haastatteluun.

ISBN 978-952-7167-41-0 (tryckt/pain.)
ISBN 978-952-7167-42-7 (eBook)
ISSN 2343-3507 (tryckt/painettu)
ISSN 2343-3515 (eBook)