Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla.
Markku Mattila & Jaana Anglé.
Julkaisuja 9. Siirtolaisuusinstituutti 2017. 175 s.

Hinta
20,00 €
Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla

Vieraskieliset lapset eteläisellä Pohjanmaalla

Lastemme hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeä asia. Siitä viime kädessä riippuu tulevaisuutemme. Tässä tutkimuksessa keskitytään vieraskielisiin lapsiin ja nuoriin, eli heihin, joiden juuret ovat muualla kuin Suomessa. Nyt he asuvat täällä ja ovat osa paikallista lasten ja nuorten yhteisöä. Lisäksi he ovat nopeasti kasvava joukko sekä lukumääräisesti että suhteellisesti. Taustastaan johtuen heillä kuitenkin on omanlaisiaan haasteita, joiden tunnistamiseen tämä tutkimus tähtää.

Tutkimuksessa selvitetään lasten ja nuorten elämässään kokemaa hyvinvointia, ikäviä kokemuksia, voimavaroja ja jaksamista, kiinnittymistä paikallisyhteisöön, minäkuvaa, onnistumisen kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Lapsia ja nuoria tarkastellaan niin kasvatusjärjestelmän osana kuin vapaa-ajallaankin, osana omaa perhettään ja osana vertaisryhmäänsä.

Tutkimus toteutettiin eteläisellä Pohjanmaalla, eli Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja Vaasan kaupungissa.

ISBN: 978-952-7167-23-6 (printed)
ISBN: 978-952-7167-24-3 (eBook)
ISSN: 2343-3507 (printed)
ISSN: 2343-3515 (eBook)

Ilmainen pdf-versio 5,1 Mb