En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen
Sanna Saksela-Bergholm.
Publikationer 4.
Migrationinstitutet 2017. 46 s.

Hinta
5,00 €
Behöver vi ett invandrarråd?

Behöver vi ett invandrarråd?

ISBN: 978-952-7167-15-1 (tryckt)
ISBN: 978-952-7167-16-8 (eBook)
ISSN: 2343-3507 (tryckt)
ISSN: 2343-3515 (eBook)