Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina? IX Muuttoliikesymposium 2015.
Elli Heikkilä & Tuomas Martikainen (toim.)
Julkaisuja 4.
Siirtolaisuusinstituutti 2016. 124 s.

Hinta
20,00 €
Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina? IX Muuttoliikesymposium 2015

Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina? IX Muuttoliikesymposium 2015

Siirtolaisuusinstituutti on vuodesta 1975 lähtien järjestänyt viiden vuoden välein Muuttoliikesymposiumin. Vuoden 2015 yhdeksännen symposiumin teemana oli Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina? Näkökulmia Suomen alueelliseen ja väestölliseen tulevaisuuteen. Esitelmöitsijöinä ja alustajina olivat alan asiantuntijat ja päätöksentekijät.

Symposiumissa keskityttiin erityisesti maahanmuuttoon ja Suomen sisäisiin muuttoliikkeisiin. Vuoden 2015 syksyllä tapahtuneen laajan pakolaiskeskustelun vuoksi muut muuttoliikkeiden muodot jäivät vähemmälle huomiolle. Symposium nosti kuitenkin esiin myös muuttoliikkeiden muita näkökulmia ja vaikutuksia.

Muuttoliikkeet näyttäytyvät erilaisina eri puolilla Suomea, kuten maakuntavaikuttajien näkemykset osoittavat. Kirja antaa ajankohtaista tietoa julkisen sektorin edustajille, poliittisille päätöksentekijöille, tutkijoille ja laajalle muuttoliikkeistä kiinnostuneelle yleisölle.

Julkaisuja 4

ISBN: 978-952-7167-13-7 (printed)
ISBN: 978-952-7167-14-4 (eBook)
ISSN: 2343-3507 (printed)
ISSN: 2343-3515 (eBook)

Lataa ilmainen pdf -versio.