Undervisningspaketet “Migration i Finland och Europa”
En handbok och annat undervisningsmaterial för lärare

Hinta
10,00 €
Migration i Finland och Europa. Handbok för lärare.

Migration i Finland och Europa. Handbok för lärare.

Migrationsinstitutet har tidigare publicerat ett finskspråkigt undervisningspaket om migration för lärarhandledning. Nu har detta undervisningspaket översatts till svenska, uppdaterats och kompletterats med finlandssvenska särdrag. Undervisningspaketet har finansierats av Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Hela paketet kan laddas ner på följande länk:

http://www.migrationinstitute.fi/sv/informationstjanster/laropaket

Paketet innehåller en publikation om migrationen i Finland och Europa och fyra powerpoint-presentationer.

I den nya läroplanen som nu tas i bruk betonas i flera avseenden vikten av attitydfostran och beaktande av kulturell mångfald i skolorna runtom i Finland. De nya finländare som anlänt till vårt land bör kunna integreras på bästa tänkbara sätt till det finländska samhället. Här har skolorna en oerhört viktig uppgift i integreringsprocessen.

Migrationsinstitutets svenskspråkiga enhet, Centret för Svenskfinland bedriver forskning och dokumentation om emigration, invandring och inre flyttningsrörelser i Svenskfinland.

Kontaktperson för projektet:

Projektledare Magnus Enlund, magnus.enlund@utu.fi tel.nr. 0445592447

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…