Anu Warinowski: Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä.
Tutkimuksia A 42. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2012. 418 s.

Hinta
15,00 €
Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä

Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä

Suomesta muuttaa ja Suomeen palaa vuosittain satoja lapsia vanhempiensa työn vuoksi. Anu Warinowski on uraauurtavassa tutkimuksessaan selvittänyt, miten lapsi kokee ulkomaille muuton ja paluumuuton. Miten lapsen sopeutumista voidaan tukea näissä muutoissa?

Kyseessä on ensimmäinen laaja tutkimus suomalaisten ekspatriaattiperheiden lasten muuttokokemuksista ja selviytymisestä. Lasten identiteettien muutokset asettavat haasteen tasapainoiselle kehitykselle. “Ääneen” pääsevät niin lapset kuin vanhemmatkin. Tutkimuksen tuloksissa nousee esiin perheen voimavarojen merkitys lasten muutoissa.

Kirja on suunnattu laajalle lukijakunnalle – niin tutkijoille, vanhemmille, kuin koulu- ja työorganisaatioiden henkilöstölle. Teos toimii oppaana lasten ulkomaille muuton ja paluumuuton tukemisessa.

ISBN 978-952-5889-44-4