Anne Häkkinen ja Markku Mattila: ETELÄ-POHJANMAAN MAAHANMUUTTAJAT. Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia n:o 4. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2011. 208 s.

Hinta
20,00 €
Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat

Suomeen suuntautuvan maahanmuuton tutkimus on tähän mennessä keskittynyt käsittelemään suuria kaupunkeja. Usein tarkastelua on myös rajattu esimerkiksi joihinkin etnisiin ryhmiin, nuoriin tai naisiin. Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat on kokonaisesitys pääosin maaseutumaiselle alueelle asettuneista tulijoista.

Julkaisussa selvitetään, mistä syistä tulijat ovat saapuneet Etelä-Pohjanmaalle, millaisia he ovat väestöllisesti ja miten he ovat kotoutuneet. Kotoutumista tarkastellaan työllistymisen, suomen kielen taidon, sosiaalisten suhteiden, yhteiskunnallisen osallistumisen, palveluiden, kantaväestön suhtautumisen sekä asumisen kautta. Huomiota kiinnitetään myös viihtymiseen, kotiutumisen ja kotoisuuden kokemukseen. Mitkä asiat kiinnittävät tulijoita Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle?

Tutkimus nojautuu sekä postikyselynä että teemahaastatteluina kerättyyn materiaaliin. Keskeinen havainto on, että maahanmuutossa on kyse yksittäisistä persoonallisista ihmisistä ja heidän ainutkertaisesta elämästään uusina suomalaisina.