Eve Kyntäjä: Maahanmuuttajien sosiaalinen asema kahdeksassa Euroopan maassa – Maahanmuuttajat työmarkkinoilla ja palvelujen käyttäjinä Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Siirtolaisuustutkimuksia A 19. Turku 1996, 130 s.

Hinta
5,00 €

Euroopan Unionin alueella asuu laillisesti noin 10 miljoonaa kolmansien maiden kansalaista. Kirja antaa yleiskatsauksen maahanmuuttajien asemasta työmarkkinoilla, etnisestä syrjinnästä ja sen vastaisesta politiikasta kahdeksassa Euroopan maassa.