Minna Domander: Kulttuuritausta ja maahanmuuttajakoulutuksen tuloksellisuus. Siirtolaisuustutkimuksia A 17. Jyväskylä 1994, 116 s.

Hinta
5,00 €

Suomessa asui vuoden 1994 lopulla noin 60 000 ulkomaan kansalaista. Kirjassa kerrotaan maahanmuuttajakoulutuksesta, joka tarjoaa Suomeen muuttaneille kielellisiä valmiuksia ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä arvioidaan koulutuksen tuloksellisuutta.