Jouni Korkiasaari: Paluuoppilaiden sopeutuminen. Siirtolaisuustutkimuksia A 13. Turku 1986, 260 s.

Hinta
3,00 €

Kirjassa tarkastellaan Ruotsista Suomeen palanneiden oppilaiden sopeutumista. Sopeutumista arvioidaan toisaalta oppilaan omista käsityksistä itsestään, koulunkäynnistään, kansallisuudestaan ja Suomessa asumisestaan, toisaalta opettajien ja vanhempien arvioista hänen koulumenestyksestään ja
-käyttäytymisestään sekä koulussa ja Suomessa viihtymisestään.