Maija-Liisa Kalhama (toim.): Ulkosuomalaisuuskongressin 27.–28.6.1975 esitelmät ja puheenvuorot. Jyväskylän Kesä – Jyväskylä Art Festival 24.6.–3.7.1975. Siirtolaisuustutkimuksia A 3. Turku 1975, 104 s.

Hinta
1,00 €

Kongressin tarkoituksena oli selvittää ulkomailla asuvien suomalaisten ja heidän jälkeläistensä elämää ja oloja. Kirjaan on koottu tilaisuudessa pidetyt puheenvuorot sekä ulkosuomalaisten ja alan kotimaisten asiantuntijoiden välinen keskustelu.